Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 32 Brandthovda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Brandthovda N 1642 18,4% 34,8% 24,1% 22,7% 8,4% 49,1% 50,9% 3,4%  
Summa 1642 18,4% 34,8% 24,1% 22,7% 8,4% 49,1% 50,9% 3,4%

http://www.val.se