Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 28 Malmaberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Malmaberg N 1426 22,7% 30,5% 21,5% 25,3% 6,2% 50,5% 49,5% 8,3%  
Summa 1426 22,7% 30,5% 21,5% 25,3% 6,2% 50,5% 49,5% 8,3%

http://www.val.se