Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 41 Irsta tätort S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
41 Irsta tätort S 964 17,1% 38,5% 21,1% 23,3% 7,6% 48,8% 51,2% 2,5%  
Summa 964 17,1% 38,5% 21,1% 23,3% 7,6% 48,8% 51,2% 2,5%

http://www.val.se