Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 29 Odensviplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Odensviplatsen 1369 17,8% 26,1% 17,6% 38,6% 3,1% 45,6% 54,4% 4,7%  
Summa 1369 17,8% 26,1% 17,6% 38,6% 3,1% 45,6% 54,4% 4,7%

http://www.val.se