Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 26 Hemdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Hemdal 1444 22,6% 32,9% 20,2% 24,2% 6,0% 49,0% 51,0% 5,2%  
Summa 1444 22,6% 32,9% 20,2% 24,2% 6,0% 49,0% 51,0% 5,2%

http://www.val.se