Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 40 Irsta-Gäddeholm-Kärrbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
40 Irsta-Gäddeholm-Kärrbo 1144 11,3% 37,3% 29,7% 21,7% 4,5% 52,9% 47,1% 3,1%  
Summa 1144 11,3% 37,3% 29,7% 21,7% 4,5% 52,9% 47,1% 3,1%

http://www.val.se