Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 12 Öster Mälarstrand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Öster Mälarstrand V 1035 19,9% 32,2% 27,2% 20,7% 6,0% 50,6% 49,4% 3,6%  
Summa 1035 19,9% 32,2% 27,2% 20,7% 6,0% 50,6% 49,4% 3,6%

http://www.val.se