Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 09 Aroslund-Iggebygärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
09 Aroslund-Iggebygärdet 1428 32,7% 31,1% 19,2% 17,0% 8,8% 51,4% 48,6% 3,4%  
Summa 1428 32,7% 31,1% 19,2% 17,0% 8,8% 51,4% 48,6% 3,4%

http://www.val.se