Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 08 Norrmalm-Blåsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
08 Norrmalm-Blåsbo 1343 19,4% 25,7% 20,3% 34,6% 5,4% 47,4% 52,6% 3,6%  
Summa 1343 19,4% 25,7% 20,3% 34,6% 5,4% 47,4% 52,6% 3,6%

http://www.val.se