Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 36 Hökåsen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
36 Hökåsen V 1257 13,5% 38,5% 20,4% 27,6% 6,5% 49,9% 50,1% 2,5%  
Summa 1257 13,5% 38,5% 20,4% 27,6% 6,5% 49,9% 50,1% 2,5%

http://www.val.se