Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bråneryd-Tormenås 1478 23,6% 34,9% 23,4% 18,1% 8,7% 49,3% 50,7% 6,9%  
Egnahem-Fagerslätt 1637 14,9% 43,9% 21,9% 19,3% 7,5% 50,5% 49,5% 1,7%  
Gränna N 1537 16,5% 25,4% 24,9% 33,2% 7,4% 47,8% 52,2% 4,2%  
Gränna S 1740 14,1% 25,0% 27,8% 33,2% 5,9% 50,9% 49,1% 3,2%  
Hakarpsvägen nedre 1227 25,3% 34,3% 22,3% 18,0% 8,1% 49,3% 50,7% 11,9%  
Huskvarna C 1691 18,9% 21,7% 16,6% 42,8% 4,7% 44,7% 55,3% 7,5%  
Huskvarna S 1467 21,6% 37,6% 22,3% 18,5% 8,6% 50,3% 49,7% 3,4%  
Huskvarna Station 1297 21,7% 30,9% 19,7% 27,6% 5,8% 47,8% 52,2% 5,2%  
Kaxholmen 1132 13,4% 35,0% 22,5% 29,1% 7,2% 49,6% 50,4% 2,1%  
Lekeryd-Järsnäs 1768 15,7% 36,2% 23,7% 24,4% 5,9% 51,5% 48,5% 1,1%  
Norrängen-Brunstorp 1500 17,4% 30,5% 24,2% 27,9% 5,6% 49,6% 50,4% 2,3%  
Rosendala 1436 25,3% 28,6% 20,9% 25,1% 8,8% 48,2% 51,8% 3,8%  
Rosenlund N 1097 18,8% 29,4% 22,4% 29,4% 5,9% 46,3% 53,7% 3,3%  
Rosenlund S 1240 24,8% 30,0% 19,4% 25,7% 5,6% 48,0% 52,0% 5,2%  
Skärstad-Svarttorp 1842 14,7% 36,3% 22,9% 26,1% 5,9% 51,3% 48,7% 1,0%  
Stensholm m fl 1878 16,8% 38,3% 21,4% 23,5% 7,2% 50,8% 49,2% 1,5%  
Visingsö 620 11,5% 21,5% 27,9% 39,2% 4,8% 50,5% 49,5% 3,1%  
Vättersnäs 1239 18,6% 28,2% 25,6% 27,7% 6,1% 49,4% 50,6% 2,1%  
Ölmstad 1096 17,4% 33,7% 25,5% 23,4% 7,7% 50,5% 49,5% 1,4%  
Österängen V 1284 35,0% 34,3% 16,6% 14,2% 6,3% 58,0% 42,0% 14,5%  
Österängen Ö 1416 28,1% 30,5% 18,6% 22,7% 4,6% 52,9% 47,1% 9,5%  
Öxnehaga C 1648 25,1% 35,1% 20,4% 19,4% 9,0% 47,6% 52,4% 8,9%  
Öxnehaga N 1181 17,9% 28,6% 23,0% 30,5% 7,1% 49,7% 50,3% 3,8%  
Öxnehaga S 1126 16,6% 33,1% 22,7% 27,5% 8,3% 48,1% 51,9% 6,6%  
Jönköpings kommun Valkrets Öst 33577 19,7% 32,2% 22,2% 25,9% 6,8% 49,7% 50,3% 4,7%

http://www.val.se