Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Skärstad-Svarttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärstad-Svarttorp 1842 14,7% 36,3% 22,9% 26,1% 5,9% 51,3% 48,7% 1,0%  
Summa 1842 14,7% 36,3% 22,9% 26,1% 5,9% 51,3% 48,7% 1,0%

http://www.val.se