Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Hakarpsvägen nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hakarpsvägen nedre 1227 25,3% 34,3% 22,3% 18,0% 8,1% 49,3% 50,7% 11,9%  
Summa 1227 25,3% 34,3% 22,3% 18,0% 8,1% 49,3% 50,7% 11,9%

http://www.val.se