Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Visingsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visingsö 620 11,5% 21,5% 27,9% 39,2% 4,8% 50,5% 49,5% 3,1%  
Summa 620 11,5% 21,5% 27,9% 39,2% 4,8% 50,5% 49,5% 3,1%

http://www.val.se