Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Österängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österängen V 1284 35,0% 34,3% 16,6% 14,2% 6,3% 58,0% 42,0% 14,5%  
Summa 1284 35,0% 34,3% 16,6% 14,2% 6,3% 58,0% 42,0% 14,5%

http://www.val.se