Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Huskvarna C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna C 1691 18,9% 21,7% 16,6% 42,8% 4,7% 44,7% 55,3% 7,5%  
Summa 1691 18,9% 21,7% 16,6% 42,8% 4,7% 44,7% 55,3% 7,5%

http://www.val.se