Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Huskvarna Station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna Station 1297 21,7% 30,9% 19,7% 27,6% 5,8% 47,8% 52,2% 5,2%  
Summa 1297 21,7% 30,9% 19,7% 27,6% 5,8% 47,8% 52,2% 5,2%

http://www.val.se