Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Kaxholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kaxholmen 1132 13,4% 35,0% 22,5% 29,1% 7,2% 49,6% 50,4% 2,1%  
Summa 1132 13,4% 35,0% 22,5% 29,1% 7,2% 49,6% 50,4% 2,1%

http://www.val.se