Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Gränna S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna S 1740 14,1% 25,0% 27,8% 33,2% 5,9% 50,9% 49,1% 3,2%  
Summa 1740 14,1% 25,0% 27,8% 33,2% 5,9% 50,9% 49,1% 3,2%

http://www.val.se