Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Stensholm m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stensholm m fl 1878 16,8% 38,3% 21,4% 23,5% 7,2% 50,8% 49,2% 1,5%  
Summa 1878 16,8% 38,3% 21,4% 23,5% 7,2% 50,8% 49,2% 1,5%

http://www.val.se