Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Gränna N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna N 1537 16,5% 25,4% 24,9% 33,2% 7,4% 47,8% 52,2% 4,2%  
Summa 1537 16,5% 25,4% 24,9% 33,2% 7,4% 47,8% 52,2% 4,2%

http://www.val.se