Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Lekeryd-Järsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lekeryd-Järsnäs 1768 15,7% 36,2% 23,7% 24,4% 5,9% 51,5% 48,5% 1,1%  
Summa 1768 15,7% 36,2% 23,7% 24,4% 5,9% 51,5% 48,5% 1,1%

http://www.val.se