Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Vättersnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vättersnäs 1239 18,6% 28,2% 25,6% 27,7% 6,1% 49,4% 50,6% 2,1%  
Summa 1239 18,6% 28,2% 25,6% 27,7% 6,1% 49,4% 50,6% 2,1%

http://www.val.se