Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Norrängen-Brunstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrängen-Brunstorp 1500 17,4% 30,5% 24,2% 27,9% 5,6% 49,6% 50,4% 2,3%  
Summa 1500 17,4% 30,5% 24,2% 27,9% 5,6% 49,6% 50,4% 2,3%

http://www.val.se