Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Rosenlund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenlund S 1240 24,8% 30,0% 19,4% 25,7% 5,6% 48,0% 52,0% 5,2%  
Summa 1240 24,8% 30,0% 19,4% 25,7% 5,6% 48,0% 52,0% 5,2%

http://www.val.se