Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Eskilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eskilstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilstorp 1431 12,7% 31,0% 24,5% 31,8% 6,9% 49,5% 50,5%   1,6%
Summa 1431 12,7% 31,0% 24,5% 31,8% 6,9% 49,5% 50,5% 1,6%

http://www.val.se