Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skanör norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skanör norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skanör norra 1902 9,8% 28,3% 23,3% 38,6% 4,2% 45,4% 54,6%   4,8%
Summa 1902 9,8% 28,3% 23,3% 38,6% 4,2% 45,4% 54,6% 4,8%

http://www.val.se