Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Falsterbo södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Falsterbo södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falsterbo södra 1138 12,0% 18,2% 24,3% 45,4% 5,7% 47,8% 52,2%   8,3%
Summa 1138 12,0% 18,2% 24,3% 45,4% 5,7% 47,8% 52,2% 8,3%

http://www.val.se