Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Höllviken-Kämpinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höllviken-Kämpinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken-Kämpinge 1590 13,0% 30,8% 29,1% 27,1% 6,5% 49,3% 50,7%   3,6%
Summa 1590 13,0% 30,8% 29,1% 27,1% 6,5% 49,3% 50,7% 3,6%

http://www.val.se