Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vellinge centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vellinge centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge centrum 1559 17,1% 36,2% 23,0% 23,6% 4,6% 47,4% 52,6%   2,7%
Summa 1559 17,1% 36,2% 23,0% 23,6% 4,6% 47,4% 52,6% 2,7%

http://www.val.se