Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ljunghusen västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljunghusen västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljunghusen västra 1213 13,6% 24,8% 30,1% 31,5% 6,1% 47,8% 52,2%   8,4%
Summa 1213 13,6% 24,8% 30,1% 31,5% 6,1% 47,8% 52,2% 8,4%

http://www.val.se