Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Östra Grevie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra Grevie

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Grevie 692 13,2% 43,4% 25,1% 18,4% 5,3% 51,0% 49,0%   1,4%
Summa 692 13,2% 43,4% 25,1% 18,4% 5,3% 51,0% 49,0% 1,4%

http://www.val.se