Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stora Hammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stora Hammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Hammar 1709 12,1% 29,1% 24,8% 34,1% 5,6% 48,2% 51,8%   2,2%
Summa 1709 12,1% 29,1% 24,8% 34,1% 5,6% 48,2% 51,8% 2,2%

http://www.val.se