Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Höllviken östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höllviken östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken östra 1689 12,4% 31,9% 27,4% 28,4% 5,9% 47,7% 52,3%   2,9%
Summa 1689 12,4% 31,9% 27,4% 28,4% 5,9% 47,7% 52,3% 2,9%

http://www.val.se