Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ljunghusen östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljunghusen östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljunghusen östra 915 10,9% 31,1% 25,8% 32,1% 4,7% 49,6% 50,4%   4,9%
Summa 915 10,9% 31,1% 25,8% 32,1% 4,7% 49,6% 50,4% 4,9%

http://www.val.se