Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Höllviken centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höllviken centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken centrum 1487 11,8% 27,4% 24,8% 36,0% 4,8% 46,6% 53,4%   4,2%
Summa 1487 11,8% 27,4% 24,8% 36,0% 4,8% 46,6% 53,4% 4,2%

http://www.val.se