Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Falsterbo norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Falsterbo norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falsterbo norra 1288 10,3% 24,0% 22,6% 43,1% 4,3% 47,4% 52,6%   4,0%
Summa 1288 10,3% 24,0% 22,6% 43,1% 4,3% 47,4% 52,6% 4,0%

http://www.val.se