Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Ingelstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Ingelstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Ingelstad 1413 14,0% 36,8% 26,5% 22,7% 5,4% 49,6% 50,4%   1,1%
Summa 1413 14,0% 36,8% 26,5% 22,7% 5,4% 49,6% 50,4% 1,1%

http://www.val.se