Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Räng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Räng

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Räng 1674 12,5% 46,8% 24,9% 15,8% 5,7% 48,4% 51,6%   2,7%
Summa 1674 12,5% 46,8% 24,9% 15,8% 5,7% 48,4% 51,6% 2,7%

http://www.val.se