Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hököpinge-Gessie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hököpinge-Gessie

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hököpinge-Gessie 1595 16,8% 37,6% 27,2% 18,4% 5,8% 50,2% 49,8%   1,5%
Summa 1595 16,8% 37,6% 27,2% 18,4% 5,8% 50,2% 49,8% 1,5%

http://www.val.se