Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vellinge södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vellinge södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge södra 995 13,2% 39,4% 21,4% 26,0% 6,3% 49,9% 50,1%   1,7%
Summa 995 13,2% 39,4% 21,4% 26,0% 6,3% 49,9% 50,1% 1,7%

http://www.val.se