Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vellinge väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vellinge väster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge väster 1493 14,6% 29,4% 20,9% 35,1% 5,0% 46,6% 53,4%   1,3%
Summa 1493 14,6% 29,4% 20,9% 35,1% 5,0% 46,6% 53,4% 1,3%

http://www.val.se