Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Ronneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ronneby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backaryd-Öljehult 1159 12,6% 24,0% 26,0% 37,4% 3,8% 51,8% 48,2%   1,1%
Blekan 1083 22,3% 22,4% 21,3% 33,9% 3,4% 46,4% 53,6%   2,0%
Bräkne-Hoby Landsbygd 1132 11,7% 27,3% 29,6% 31,4% 4,4% 52,7% 47,3%   2,1%
Bräkne-Hoby Samhälle 1339 12,7% 23,7% 21,2% 42,3% 3,7% 47,1% 52,9%   0,9%
Centrum 1427 21,0% 24,4% 22,2% 32,4% 5,9% 46,0% 54,0%   1,9%
Espedalen 895 20,1% 27,5% 23,0% 29,4% 4,9% 54,3% 45,7%   3,2%
Fredriksberg 1416 16,9% 29,7% 22,3% 31,0% 6,4% 50,4% 49,6%   1,6%
Förkärla-Listerby N 1130 13,6% 30,8% 25,6% 30,0% 4,9% 51,1% 48,9%   1,6%
Hasselstad-Eringsboda 1059 12,6% 29,0% 24,7% 33,7% 4,4% 53,5% 46,5%   1,7%
Hjortsberga-Edestad 1256 13,1% 29,3% 26,6% 31,1% 4,5% 51,2% 48,8%   0,6%
Hulta 1267 13,6% 30,1% 24,9% 31,4% 6,1% 50,2% 49,8%   1,3%
Häggatorp 1100 14,5% 31,5% 24,0% 30,1% 4,5% 52,8% 47,2%   0,7%
Kalleberga 1231 14,2% 26,7% 22,9% 36,1% 3,9% 49,3% 50,7%   1,0%
Kallinge 1216 17,7% 27,7% 25,2% 29,4% 5,9% 50,2% 49,8%   1,3%
Listerby S 728 9,1% 22,1% 28,4% 40,4% 3,6% 51,8% 48,2%   0,5%
Lugnet 1046 12,8% 33,2% 24,2% 29,8% 4,6% 51,8% 48,2%   1,7%
Persborg 1370 10,4% 29,6% 22,9% 37,0% 3,9% 47,8% 52,2%   1,1%
Varan 817 7,5% 26,2% 28,3% 38,1% 3,2% 50,4% 49,6%   1,3%
Älgbacken 779 22,5% 25,8% 20,7% 31,1% 7,1% 47,9% 52,1%   4,0%
Ronneby 21450 14,7% 27,5% 24,3% 33,4% 4,7% 50,2% 49,8% 1,5%

http://www.val.se