Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bräkne-Hoby Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bräkne-Hoby Landsbygd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bräkne-Hoby Landsbygd 1132 11,7% 27,3% 29,6% 31,4% 4,4% 52,7% 47,3%   2,1%
Summa 1132 11,7% 27,3% 29,6% 31,4% 4,4% 52,7% 47,3% 2,1%

http://www.val.se