Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1427 21,0% 24,4% 22,2% 32,4% 5,9% 46,0% 54,0%   1,9%
Summa 1427 21,0% 24,4% 22,2% 32,4% 5,9% 46,0% 54,0% 1,9%

http://www.val.se