Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Espedalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Espedalen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Espedalen 895 20,1% 27,5% 23,0% 29,4% 4,9% 54,3% 45,7%   3,2%
Summa 895 20,1% 27,5% 23,0% 29,4% 4,9% 54,3% 45,7% 3,2%

http://www.val.se