Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Persborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Persborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Persborg 1370 10,4% 29,6% 22,9% 37,0% 3,9% 47,8% 52,2%   1,1%
Summa 1370 10,4% 29,6% 22,9% 37,0% 3,9% 47,8% 52,2% 1,1%

http://www.val.se