Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lugnet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnet 1046 12,8% 33,2% 24,2% 29,8% 4,6% 51,8% 48,2%   1,7%
Summa 1046 12,8% 33,2% 24,2% 29,8% 4,6% 51,8% 48,2% 1,7%

http://www.val.se