Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kallinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kallinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kallinge 1216 17,7% 27,7% 25,2% 29,4% 5,9% 50,2% 49,8%   1,3%
Summa 1216 17,7% 27,7% 25,2% 29,4% 5,9% 50,2% 49,8% 1,3%

http://www.val.se