Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fredriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fredriksberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksberg 1416 16,9% 29,7% 22,3% 31,0% 6,4% 50,4% 49,6%   1,6%
Summa 1416 16,9% 29,7% 22,3% 31,0% 6,4% 50,4% 49,6% 1,6%

http://www.val.se